Forum
Matematyków Polskich
z udziałem matematyków ukraińskich

Olsztyn, 12-17/09/2016

Komitet programowy

 • Aleksy Tralle (UWM)
 • Taras Banakh (UJK, IFLNU)
 • Mikołaj Bojańczyk (UW)
 • Ewa Damek (UWr)
 • Krzysztof Frączek (UMK)
 • Piotr Grzeszczuk (PB)
 • Grzegorz Karch (UWr)
 • Sergiy Kolyada (UAS, KMS)
 • Jacek Miękisz (UW)
 • Piotr Sołtan (UW)
 • Sławomir Kołodziej (UJ, ZG PTM)
 • Piotr Śniady (UAM)
 • Tomasz Szarek (UG)
 • Yuri Tomilov (IM PAN)