Forum
Matematyków Polskich
z udziałem matematyków ukraińskich

Olsztyn, 12-17/09/2016